Tiểu luận:Xây dựng mô hình du lịch từ thiện tại tỉnh Đồng Tháp

Tại Việt Nam, nhiều công ty lữ hành lớn đã đưa ra mô hình du lịch cộng đồng, trong đó có hình thức du lịch kết hợp với việc làm từ thiện.

Từ khóa: Du lịch Đồng Tháp, Tỉnh Đồng Tháp , Du lịch từ thiện, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận