Tiểu luận "Nghiên cứu về tác động của du lịch tới môi trường"

Hiện nay, du lịch được xem là ngành kinh tế không khói quan trọng của nhiều
quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Du lịch trở nên phổ biến và là nhu cầu
không thể thiếu của con người khi đời sống tinh thần của họ ngày càng phong phú. Là
một ngành dịch vụ, hoạt động du lịch nhằm thỏa mãn những nhu cầu vui chơi giải trí,
tìm hiểu thiên nhiên xã hội, các nét đẹp về văn hóa…Cùng với sự phát triển của các
ngành kinh tế khác, du lịch cũng dần có những tác động tới môi trường...
Đăng nhập để bình luận