Tiểu luận: Môi trường du lịch tại chùa Hương - thực trạng và giải pháp

1.1. Bản chất của vấn đề môi trờng trong du lịch 1.1.1. Khái quát về môi trờng trong du lịch 1.1.1.1. Khái quát Môi trờng du lịch ở đây hiểu theo nghĩa hẹp, đó là các vấn đề liên quan đến tài nguyên du lịch (tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn), các vấn đề về cảnh quan, không khí, nguồn nớc…

Từ khóa: tiểu luận, du lịch chùa Hương, môi trường du lịch, du lịch sinh thái, du lịch Việt Nam, tài nguyên du lịch

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận