TIỂU LUẬN : Dự án tour du lịch ẩm thực đường phố

TIỂU LUẬN Thành lập dự án

Dự án tour du lịch ẩm thực đường phố

........................................................... 1 1.1 1.2 Sự ự ............................................................................................ 1

Tóm tắt dự án ......................................................................................................... 2 Ch đ u ư ....................................................................................................... 2 Đị đ ểm .......................................................................................................... 2 Tổng vố đ u ư .............................................................................................. 2 Nguồn vốn ....................................................................................................... 2 Đố ượng ........................................................................................................ 2 M đí h...

Từ khóa: tiểu luận, dự án, thiết lập ự án, dự án du lịch ẩm thực, tour du lịch ẩm thực đường phố, ẩm thực đường phố,

pdf 49 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận