Tiểu luận: Tổ chức du lịch theo lãnh thổ

Là tổng thể tự nhiên các thành phần của nó có thể góp phần khôi phục và phát triển thể lực, trí tuệ con người, khả năng lao động và sức khoẻ của họ và được lôi cuốn vào phục vụ cho nhu cầu cũng như sản xuất dịch vụ du lịch.

Từ khóa: Tổ chức du lịch theo lãnh thổ, Tài nguyên du lịch, Nghiệp vụ du lịch , Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận