Tiểu luận: Thu thập thông tin và đánh giá tác động qua lại giữa du lịch và một lĩnh vực nào đó của đời sống kinh tế xã hội trên một địa bàn cụ thể

Hà Nôi thủ đô của Việt Nam ở đây có nhiều cảnh quan đẹp như Chùa Một Cột, Quốc Tử Giám... với ngàn năm lịch sử văn hóa hội tụ, bài tiểu luận trình bày tác động của du lịch Hà Nội tới các mặt trong đời sống.

Từ khóa: Du lịch Hà Nội, Kinh tế du lịch, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận