Tiểu luận: Đối thủ cạnh tranh và phân tích SWOT các công ty du lịch lữ hành

Phân tích SWOT là một trong những kĩ năng hữu ích nhất, là một kĩ thuật phân tích rất mạnh trong việc xác định những điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses) để từ đó tìm ra được cơ hội ( Opportunities) và nguy cơ (Threats).

Từ khóa: Phân tích SWOT, Công ty du lịch lữ hành, Phân tích SWOT , Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:47 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận