Tiểu luận: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của công ty Saigontourist


Xúc tiến một trong 4 chiến lược chủ yếu của marketing-mix mà các doanh nghiệp du lịch cần phải sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình Xúc tiến bao gồm các hoạt động :quảng cáo,khuyến mãi, chào hàng hay bán hàng cá nhân,tuyên truyền.

Từ khóa: Xúc tiến hỗn hợp, Chiến lược xúc tiến hỗn hợp, Công ty Saigontourist, Nghiệp vụ lữ hành, Du lịch Việt Nam, Kinh doanh lữ hành, Lãnh thổ du lịch

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:19/12/2013 | Lượt xem:965 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận