Luận văn: Vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích khả năng cạnh tranh của khách sạn Kim Liên

Từ đầu thập niên 90 đến nay, ngành kinh doanh khách sạn ở Hà Nội phát
triển với tốc độ cao, hiện nay đã có khoảng trên 310 khách sạn với hơn 9370
phòng đủ thoả mãn nhu cầu lưu trú của khách du lịch đến thủ đô. Song bên cạnh
sự phát triển nhanh cả về lượng và chất , sự cạnh tranh giữa các khách sạn cũng
ngày càng gay gắt hơn. Cạnh tranh để tồn tại và phát triển đã trở thành mục tiêu
của mọi khách sạn. Các khách sạn luôn tìm mọi cách để nâng cao khả năng cạnh
tranh của...
Đăng nhập để bình luận