luận văn: Thực trạng hiệu quả kinh doanh lưu trú tại khách sạn Bình Minh thuộc công ty TNHH một thành viên thiết bị đo điện

Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ vế trình độ văn hoá, nhận thức thìđời sống nhân dân cũng được nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu của con người cũng được nâng cao

Từ khóa: báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp, kinh doanh lưu trú, hoạt động kinh doanh lưu trú, Kinh doanh Khách sạn, dịch vụ trong kinh doanh khách sạn

pdf 66 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận