Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với khách sạn quốc tế ASEAN ”

Năm 2004 có thể nói ngành du lịch nước ta đạt được nhiều thành tựu, tuy đầu năm có ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm, gây một phần tổn thất. Nhưng đây lại là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn của cả nước như hội nghị ASEM 5, diễn đàn thượng nghị sĩ châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Ninh,…. Và đây cũng là năm mà du lịch thế giới có mức tăng trưởng cao nhất, với 660 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài, cao hơn năm 2003 tới 69 triệu...

Từ khóa: Marketing trực tuyến, Luận văn tốt nghiệp, luận văn báo cáo, khách sạn quốc tế ASEAN, du lịch quốc tế, chiến lược marketing

pdf 89 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)