Marketing du lịch

Tài liệu “Marketing du lịch” được biên soạn với mục đích làm sách giáo khoa, tham khảo dành cho sinh viên khoa du lịch, marketing và sinh viên các khoa khac. Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, làm tài liệu tham khảo để vận dụng marketing vào các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng....

Từ khóa: hướng dẫn du lịch, tài liệu du lịch, kinh nghiệm du lịch, cẩm nang du lịch, marketing du lịch, thiết lập kế hoạch trong du lịch

pdf 178 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận