Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với khách sạn quốc tế ASEAN

Đây là đề tài nghiên cứu lý thuyết nhằm tìm hiểu hoạt động thu hút khách quốc tế của khách sạn quốc tế ASEAN trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra một số giải pháp Marketing của hoạt động trên nhằm góp một phần ý kiến nhỏ của cá nhân cho sự phát triển của khách sạn. ty lữ hành là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch trọn gói cho khách du lịch. Ngoài ra, công ty lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động trung gian, bán các sản phẩm của các...

Từ khóa: luận văn kinh tế, tài liệu marketing, luận văn marketing, báo cáo về marketing, báo cáo tốt nghiệp marketing, khách sạn quốc tế ASEAN

doc 8 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận