Chủ đề: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI HIGHLANDS COFFEE

Đã h n m t th k k t khi cây cafe đ c m nh ng h t gi ng đ u tiên ơ ộ ế ỉ ể ừ ượ ươ ữ ạ ố ầ tại
một số tỉnh phía Bắc, nhưng có lẽ chưa bao giờ cafe trở nên thông dụng, phổ biến
như bây giờ. Và không biết từ bao giờ, văn hóa cafe và các sản phẩm dịch vụ đi kèm
đã hình thành trong lối sống của người Việt Nam.
Cafe đã đến với người Việt Nam thật tự nhiên. Nó đến vào mỗi buổi sáng để
mang lại tinh...

Từ khóa: mức đô hài lòng khách hàng, cà phê Hinghland, sản phẩm cà phê, tâm lý khách hàng, dịch vụ khách khàng, luận văn bán hàng

doc 50 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận