TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại khách sạn công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Công Đoàn. Tiền thân của khách sạn du lịch Công Đoàn Việt Nam là Công ty du lịch Công Đoàn Việt Nam được Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng ra thông báo số 2830/CTĐN cho phép Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam được thành lập công ty kinh doanh du lịch trực thuộc Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam và để tạo cơ sở vật chất cho công ty có điều kiện kinh doanh ổn định Công ty đã mạnh dạn đề nghị đoàn Chủ Tịch Tổng liên...

Từ khóa: khách sạn công đoànm , tiểu luận, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kinh tế tài chính

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận