TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại khách sạn công đoàn

Tiền thân của khách sạn du lịch Công Đoàn Việt Nam là Công ty du lịch Công Đoàn Việt Nam được Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng ra thông báo số 2830/CTĐN cho phép Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam được thành lập công ty kinh doanh du lịch trực thuộc Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam và để tạo cơ sở vật chất cho công ty có điều kiện kinh doanh ổn định Công ty đã mạnh dạn đề nghị đoàn Chủ Tịch Tổng liên Đoàn lao động giao cho khu đất 14 Trần Bình Trọng với...

Từ khóa: khách sạn công đoàn, luận văn, kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, kỹ năng kinh doanh

pdf 14 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:74 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận