Tiểu luận: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo lao động kỹ thuật bếp trong ngành khách sạn tỉnh Kiên Giang

chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn hệ 2 năm nhằm đào tạo học sinh sau khi ra trường có khả năng làm việc tại các nhà hàng và các cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch ở vị trí chủ yếu hoạt động ngành nghề ẩm thực và Bếp.

Từ khóa: tiểu luận, Kiên Giang, kỹ thuật bếp, nghiệp vụ du lịch, quản lý khách sạn, đào tạo lao động, ngành ẩm thực

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận