Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu theo nghĩa phổ thông, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh (thông thường người ta cũng quan niệm tư tưởng là suy nghĩ với ý nghĩ).

Từ khóa: Bài giảng Tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, phương pháp nghiên cứu, kinh tế xã hội, yếu tố vật chất

doc 131 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận