Tư tưởng Hồ Chí Minh

khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh. II.Điều kiện lịch sử – xã hội, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh III.Ý nghĩa việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.
4

.I. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.


Đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học giáo dục, kinh tế phát triển, kinh tế vĩ mô

pdf 120 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận