ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nhiệm vụ nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của con người c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 2. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Đăng nhập để bình luận