Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: tài liệu chính trị, tư tưởng hồ chí minh, tư tưởng hồ chí minh, hệ thống tư tưởng hồ chí minh, thế giới quan, nghiên cứu tư tưởng

doc 52 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận