Bài giảng:PLĐC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quy phạm pháp luật (QPPL) là những quy tắc, chuẩn mực chung mang tính bắt buộc phải thi hành đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Cấu tạo của 1 QPPL nếu đầy đủ sẽ gồm 3 phần: Giả định, quy định và chế tài. Tuy nhiên, thường thì chỉ có 2 trong 3 bộ phận trên trong 1 QPPL, trong đó phần quy định là bộ phận bắt buộc....

Từ khóa: Quy phạm pháp luật, pháp luật đại cương, quy phạm bắt buộc, chế tài- giả định, quy phạm đạo đức, tài liệu pháp luật.

ppt 15 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:74 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận