Bài giảng Pháp luật đại cương

Năng luật pháp luật là khả năng của cá nhân có quyền và nghĩa vụ của mình từ khi sinh ra và chấm dứt khi người đó chết; mọi cá nhân điều có năng lực pháp luật như nhau trường hợp bị hạn chế năng lực khi cá nhân bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hình sự hoặc quyết định hành chính tước bỏ một số quyền nhất định tuân theo một trình tự thủ tục chặt chẽ do pháp luật qui định. Việc hạn chế, tước bỏ một số quyền chỉ có thể do...
Đăng nhập để bình luận