Pháp Luật đại Cương

Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng

Từ khóa: bài giảng, pháp luật đại cương, bộ máy nhà nước, nhà nước Việt Nam, hệ thống pháp luật, qui phạm pháp luật

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận