Bài thuyết trình Pháp luật đại cương

trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến Nhà nước và pháp luật Việt Nam, đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật trong Chương trình đào tạo. những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3 ngành luật...

Từ khóa: Bài thuyết trình, Pháp luật đại cương, pháp luật Việt Nam, tìm hiểu pháp luật Việt Nam, nghiên cứu pháp luật Việt Nam, hệ thống pháp luật

ppt 69 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận