Tiểu luận: Bán hàng và Marketing Khách sạn quốc tế

Lựa chọn thị trường mục tiêu: Để đưa ra được một định hướng phát triển kinh doanh, doanh nghiệp khách sạn du lịch phải có được tập khách hàng mà mình có khả năng cung ứng và thoả mãn nhu cầu của họ. Mặt khác khách hàng là rất lớn, vừa phân tán lại vừa có sự khác biệt nhau trong nhu cầu mua sắm. Do vậy, nếu Marketing đại trà thì chắc chắn sẽ bị cạnh tranh rất dễ dàng ở trên bất cứ thị trường nào và sẽ bị đánh bại. Do vậy phân đoạn thị trường là...

Từ khóa: Bán hàng , Marketing Khách sạn quốc tế, phương pháp marketing, nghệ thuật marketing, marketing trực tuyến, marketting online, kinh doanh tiếp thị

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:57 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận