THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện tại tiếp diễn dùng diễn tả hành động đang diễn ra trong hiện tại. Ngoài ra nó còn được dùng để diễn tả những hành động mang tính tạm thời. Thì này là thì một trong những thì cơ bản.
Công thức khẳng định: chủ ngữ+TOBE+ động từ nguyên mẫu ING+Bổ NGỮ(nếu có)

Từ khóa: các thì của tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh, tiếng anh tổng hợp, tiếng anh chuyên ngành, tài liệu trắc nghiệm, test thử tiếng anh

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:81 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận