Thành Ngữ Tiếng Anh

Tiếp sau cuốn "ngữ pháp tiếng Anh" tôi cung cấp cho các bạn cuốn "Thành ngữ tiếng Anh". Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học tốt môn.Đây là cuốn sách không thể thiếu nếu Bạn là Người dịch thuật hay đơn giản Bạn chỉ muốn học tốt môn tiếng Anh. Thành công của các bạn là niềm vui của tôi! Tiếp sau cuốn "ngữ pháp tiếng...

Từ khóa: thành ngữ tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh, kỹ năng học tiếng anh, tài liệu học tiếng anh, tiếng anh cơ bản, tiếng anh thông dụng

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:540 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận