Tài liệu Du lịch và khách du lịch

Khái niệm du lịch Khái niệm: về du lịch có nhiều cách hiểu do được tiếp cận bằng nhiều cách hiểu khách nhau, sau đây là một số quan niệm về du lịch theo các cách tiếp cận phổ biến Du lịch là một hiện tượng: Trước thế kỷ thứ XIX đến tận đầu thế kỷ XX du lịch hầu như vẫn được coi là đặc quyền của tầng lớp giàu có, quý tộc và người ta chỉ coi đây như một hiện tượng cá biệt trong đời sống kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ này người ta...

Từ khóa: du lịch, khách du lịch, thu hút du lịch, hướng dẫn du lịch, tài liệu chuyện ngành du lịch, văn hoá du lịch

pdf 56 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận