PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1.1 Khái niệm
- Thuế thu vào HH – DV: thuế gián thu, đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường
PL thuế thu vào HH – DV?
Thuế thu vào HH – DV gồm: thuế XK – NK, thuế TTĐB, thuế GTGT

Từ khóa: PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:46 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận