PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO HÀNG HÓA-DỊCH VỤ

Nắm được khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.
Nhận diện được các sắc thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.
Phân biệt các sắc thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ và các loại thuế khác trong hệ thống thuế hiện hành.
Xác định được người nộp thuế, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện nộp thuế và đối tượng không thuộc diện chịu thuế trong mỗi sắc thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ.
Xác định được căn cứ tính thuế của từng loại thuế thu .

...

Từ khóa: PHÁP LUẬT THUẾ THU , pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 96 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:43 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận