Pháp luật đại cương

Nhà nước:
Là một bộ máy quyền lực đặc biệt,
Do giai cấp thống trị lập ra,
Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống
trị,
Thực hiện chức năng quản lý xã hội
theo ý chí của giai cấp thống trị. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt
nằm trong tay giai cấp cầm quyền. Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước
để duy trì sự thống trị của mình đối với
toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh
tế và tư tưởng....

Từ khóa: Pháp luật đại cương, lý luận nhà nước và pháp luật, Bộ máy Nhà nước, Bản chất pháp luật, Quy phạm pháp luật, giai cấp thống trị

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận