MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Tài liệu khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch Hướng dẫn viên du lịch – Những phẩm chất và năng lực cần có Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan Xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch dành cho các bạn sinh viên ngành du lịch
Đăng nhập để bình luận