MÔN HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch Hướng dẫn viên du lịch – Những phẩm chất và năng lực cần có Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Tham quan du lịch và phương pháp hướng dẫn tham quan Xử lý các tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch

Từ khóa: cẩm nang du lịch, hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viện, giáo trình du lịch, phương pháp hướng dẫn, kỹ năng hướng dẫn

pdf 171 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận