Giáo trình: QUẢN TRỊ & MARKETING TRONG KHÁCH SẠN


1.1. Marketing (tiếp thị) là gì ? Bán hàng là gì?
Marketing có nguồn gốc từ thuật ngữ “Market”(cái chợ, thị trường). Đuôi “ing” thể hiện ý nghĩa “tiếp cận”. Với cách hiểu này, đã có không ít người chuyển thể sang tiếng Việt là tiếp thị. Tuy nhiên, nhiều học giả đã không đồng ý với cách dịch này và cho rằng nên giữ nguyên từ marketing mà không dịch vì sợ làm mất ý nghĩa rộng lớn của từ này. ...
Đăng nhập để bình luận