Giáo trình kinh tế du lịch

Tài liệu tham khảo giáo trình kinh tế du lịch. Các bạn đang có trên tay cuốn giao trình Kinh tế du lịch, đây là cuốn giáo trình được sản xuất lần đầu do tập thể giáo viên khoa du lịch và khách sạn. Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn, tiếp sau các giáo trình khác.

Từ khóa: kinh tế du lịch, xu hướng du lịch, tác động kinh tế, nhu cầu du lịch, loại hình du lịch, lĩnh vực kinh doanh du lịch

pdf 416 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận