Dịch vụ du lịch

về du lịch có nhiều cách hiểu do được tiếp cận bằng nhiều cách hiểu khách nhau, sau đây là một số quan niệm về du lịch theo các cách tiếp cận phổ biến Du lịch là một hiện tượng: Trước thế kỷ thứ XIX đến tận đầu thế kỷ XX du lịch hầu như vẫn được coi là đặc quyền của tầng lớp giàu có, quý tộc và người ta ch

Từ khóa: kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng, nghiệp vụ khách sạn, nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn nhà hàng

pdf 57 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận