Bài Luận Đề Tài:Phân tích hoạt động Marketing Mix của khách sạn Caravel

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách nội địa và nước ngoài về ăn ở, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại Tp.HCM. Số lượng khách sạn cao cấp được đầu tư, mở rộng, nâng cấp trong 3 năm gần đây đã tăng gần gấp đôi so với năm 2007, trong đó, tăng nhiều nhất là khối khách sạn 3 sao. Theo Sở VH-TT-DL Tp.HCM, năm 2007, Tp.HCM có 624 cơ sở lưu trú du lịch, nhưng chỉ có 40 khách sạn cao cấp, trong...

Từ khóa: Luận văn báo cáo, Khách sạn Caravel, marketing, kinh doanh khách sạn, cơ sở hạ tầng, chất lượng phục vụ

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận