Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thạch dừa

Ngày nay trên thế giới những nước trồng dừa và sản xuất các sản phẩm từ dừa
nhiều nhất như: Philippin, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam,… vấn đề đang
được quan tâm là lượng nước dừa hàng năm thải ra từ các nhà máy cơm dừa nạo
sấy là rất lớn và đó là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễn trầm trọng. Do
đó, việc tận dụng nước dừa già vào sản xuất là nhu cầu cấp thiết để giải quyết
vấn đề môi trường và làm tăng giá trị sử dụng của dừa. Trong số các thành tựu
đạt được, thì vấn...

Từ khóa: công nghệ thực phẩm, ứng dụng vi sinh vật, sản xuất thạch dừa từ vi khuẩn, sản xuất thạch dừa, thạch dừa từ vi khuẩn, chế biến dừa

doc 30 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận