TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Bài 6 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN

Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ
a. Dân chủ trong lịch sử xã hội loài người
- Tiếng Hy Lạp, “demos” nghĩa là nhân dân.
- Trong xã hội nguyên thủy, việc “cử ra và phế bỏ người đứng đầu” là do quyền và sức lực của nhân dân
“Dân” gồm: chủ nô, tăng lữ, thương gia, một số trí thức và người tự do, đa số nhân dân trở thành nô lệ không được coi là “dân”

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng, Đảng cộng sản, chính sách của đảng, chủ nghĩa xã hội, lý luận triết học

ppt 23 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận