Quốc hội nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội có quyền trình kiến nghị về luật và dự án luật ra trước Quốc hội.

Từ khóa: Quốc hội , nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật đại cương, đại cương pháp luật, nhà nước pháp luật, luật hiến pháp

ppt 81 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận