Quản trị chất lượng du lịch

Chất lượng dịch vụ du lịch là yếu tố then chốt tạo nên uy tín, thương hiệu. Nhưng chất lượng dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch… Lâu nay ngành du lịch Việt Nam thường đánh giá sự phát triển của mình dựa trên số lượng du khách gia tăng, mà chưa chú ý đánh giá việc tăng chất lượng dịch vụ- yếu tố quan trọng nhất giúp ngành du lịch phát triển bền vững và đạt được doanh thu cao. ...

Từ khóa: chất lượng du lịch, quản trị chất lượng du lịch, du lịch Việt Nam, giáo trình chất lượng du lịch, sản phẩm du lịch, công nghiệp dịch vụ

pdf 316 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận