PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Pháp luật thuế thu vào việc sử dụng một số tài sản của Nhà nước là tập hợp các QPPL do CQNN có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh các QHXH phát sinh trong quá trình thu nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất và thuế tài nguyên vào NSNN.

Từ khóa: pháp luật thuế, tài sản nhà nước, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

ppt 58 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:67 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận