Pháp luật đại cương - Luật sư Th.s Bùi Ngọc Tuyền & Luật sư Trần Anh Thục Đoan

Pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Pháp luật được áp dụng để giải quyết hầu hết các mối quan hệ xã hội. Biết và hiểu được Pháp luật sẽ giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các quy định Pháp luật, kỷ cương xã hội được bảo đảm.
Đăng nhập để bình luận