PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Khái niệm Nhà nước
Là một bộ máy quyền lực đặc biệt
Do giai cấp thống trị lập ra
Nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị
Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo ý chí của giai cấp thống trị. Bản chất giai cấp của Nhà nước (Tính giai cấp)

Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền

Giai cấp cầm quyền sử dụng Nhà nước để duy trì sự thống trị của mình đối với toàn xã hội, trên cả 3 mặt: chính trị, kinh tế và tư tưởng....

Từ khóa: bộ máy nhà nước, pháp luật nhà nước, nhà nước Việt Nam, hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật, pháp luật Việt Nam

ppt 257 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:64 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận