ÔN THI HẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CỦA CAO ĐẲNG

Bản chất, các thuộc tính (dấu hiệu đặc trưng) của nhà nước.Phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác. a. Bản chất của Nhà nước: “Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được” (Lênin toàn tập.tập 33, NXB tiến bộ 1976 tr.9)  Bản chất của Nhà nước được thể hiện qua: Tính giai cấp và tính xã hội

Từ khóa: ôn thi pháp luật đại cương, đề cương pháp luật đại cương, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 12 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận