Ôn tập môn lí luận chung nhà nước và pháp luật

CNDVBC:Nhà nước là một bộ máy đặc biệt để đảm bảo sự thống trị về kinh tế, để thực hiện quyền lực về chính trị thực hiện sự tác động về tư tưởng đối với quần chúng.Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được,là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

Từ khóa: nhà nước và pháp luật, chức năng pháp luật, pháp luật đại cương, bộ máy nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa, đề cương môn pháp luật.

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:216 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận