Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích? 1. Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ chính là pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hội. 2. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát triển của xã hội. 3. Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà nước. 4. luật. 5. Pháp luật là phương tiện mô hình hóa cách thức xử sự...

Từ khóa: Lý luận Nhà nước và pháp luật, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận