NGHIÊN CỨU CUNG CẦU VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

Giá thành của chương trình du lịch là tòan bộ chi phí mà doanh nghiệp lữ hành chi ra để nghiên cứu, xây dựng, tổ chức bán, thực hiện chương trình du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách. Phân loại: chia thành 2 loại Giá thành trưc tiếp. Giá thành đầy đủ. Khả năng chi tiêu trong du lịch là lượng tiền khách có và sẵn sàng bỏ ra để chi tiêu cho du lịch, khả năng chi tiêu của khách hàng còn ảnh hưởng bởi nhân khẩu xã hội...

Từ khóa: chuyên ngành du lịch, nghiên cứu du lịch, xây dựng chương trình, cung cầu du lịch, hướng dẫn du lịch, khả năng chi tiêu, quản trị du lịch

doc 32 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:184 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận