Ngành Du Lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam

do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ấn hành, ngành “du lịch và lữ hành hiện chiếm khoảng 9,9 GDP, 10,9 % xuất khẩu, và 9,4 đầu tư của thế giới " (1). Tầm quan trọng của ngành du lịch cũng được nhấn mạnh qua báo cáo tóm lược hoạt động du lịch của Liên Hiệp Quốc

Từ khóa: du lịch thế giới, danh lam thắm cảnh, địa diểm du lịch, du lịch đó đây, cảnh đẹp, tổng quan du lịch, Trần Bình

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_khoiviet | Ngày:17/10/2013 | Lượt xem:52 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận